حرکات-اصلاحی-ورزشی-در-شیراز

حرکات اصلاحی چیست؟

انجام کارهای روزمره بصورت اشتباه، کار مداوم و بدون استراحت در یک وضعیت ثابت و نیز عدم فعالیت بدنی باعث شده است تا اکثر افراد جامعه با ناهنجاریهایی در بدن و بویژه ستون فقرات از قبيل : سر رو به جلو ، گودي كمر ، گوژپُشتي ، انحراف جانبي ستون فقرات ، چرخش لگن ، پاهاي پرانتز ، پاهاي ضربدر ، زانوي عقب رفته و... ) مواجه شوند که این ناهنجاریها بتدریج باعث بروز دردهایی در نواحی مختلف ستون فقرات می گردد. بنابراین لزوم دانشی برای شناسایی این ناهنجاریها و کمک در بهبود آنها ضروری می باشد. حرکات اصلاحی دانشی است برای شناسایی، آموزش، پیشگیری، بهبود و اصلاح این ناهنجاریها و عادات حرکتی افراد. هم چنین می توان حرکات اصلاحی را به کلیه حرکات و فعالیتهای و روشهایی اطلاق نمود که برای رفع ضعفهای جسمانی ، عضلانی و ارگانیکی و هماهنگی بکار می رود و باعث می شود تا بدن در یک پوسچر ( وضعیت) مناسب قرار گیرد.

اهداف

برطرف کردن عوامل جلوگیری کننده از رشد عادی جسمانی

تقویت جنبه روانی

رفع نقایص و اصلاح، پیشگیری و تقویت عضلات ضعیف شده